Parenteel van Hindrick BOELS

I.1    Hindrick BOELS.
Gehuwd met Wupcke Hannes BOELS.
Uit dit huwelijk:

   1.  Albert Hindricks MENSINGS (zie II.1).


II.1    Albert Hindricks MENSINGS, gedoopt op 13-05-1706 te Onstwedde.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06-12-1737 te Vlagtwedde, (huwelijk volgens huwelijkscontract). Albert Hinderiks Mentinghs en
Albertien Wubbes Alveringh.in deze akte is op gemaakt dat als haar Broer
Geert Alveringe gaat trouwen deze op de boederij zal blijfen . 8 dec 1737
Bron:Vlz3 1733-1770 Vlagtwedde
R.A.Groningen, gehuwd voor de kerk op 08-12-1737 te Vlagtwedde met Albertien Wubbes ALVERINGH, 20 jaar oud, gedoopt op 25-04-1717 te Wedde, overleden 1747-1759 te Vlagtwedde. Albertien Wubbes Alveringh: Zij werd gedoopt op 25-4-1717 te Wedde ze
Huwde op 8-12-1737 met Albert Hindricks Mentsingh gedoopt in13-5-1706
hij overleed ca 1749-1759 te Vlagtwedde zoon van Hindrick Boels en
Wupcke Hannes Boels. ze kregen 3 kinderen 5-9-1738 Hinderick------>
opvolger, 13-11-1740 Wubbe ongehuwd overleden op 9-10-1800 te Vlagtwedde
26-2-1747 Hanne huwt 1x met Hebeltje Hindricks op 15-6-1779 de 2x huwt
hij met Grietje Tammes 14-6-1782 te Vlagtwedde. 06-12-1737 Huwelijkscontract te Vlagtwedde tussen Albertien Wubbes
Alveringh en Albert Hindricks Mentsings. Wubbe Alveringh x Anna Gansevoort
nemen de bruidegom op in hun behuizing "het Alveringh" te Vlagtwedde.indien
de de broeder van de Bruid,Geert Wubbes Alveringh,als hij 25 jr.is geworden en op t Alveringh, wil blijven, moet hij zijn zuster en zwager afboedelen. kinderen uit dit huwelijk; 05-09-1738 Hindrick -----------> opvolger 13-11-1740 Wubbe ongehuwd overleden 09-10-1800 te Vlagtwedde 26-02-1747 Hanne huwt 1'x Ter Apel 15-06-1779 Hebeltje Hindricks huwt 2'x Vlagtwedde 14-06-1782 Grietje Tammes, dochter van Wubbe Geerts (Wubbe) ALVERINGH, Landbouwer, en Anna Jans GANSEVOORT.
Uit dit huwelijk:

   1.  Hindrik Alberts ALVERINGH (zie III.1).
   2.  Wubbe Alberts ALVERINGH, gedoopt op 13-09-1740 te Vlagtwedde, overleden op 09-10-1800 te Vlagtwedde op 60-jarige leeftijd. Wubbe Alberts Alveringh: is gedoopt den 13 september 1740 zoon van Albert
Hindriks Mentingh en Albertien Wubbes Alveringh


Bron: R.A.G Groningen D.T.B 1678-1744 Blz 48.
   3.  Hanne Alberts ALVERINGH, gedoopt op 26-10-1747 te Vlagtwedde.
Gehuwd voor de kerk (1) op 31-jarige leeftijd op 15-06-1779 te Ter Apel met Hebeltje HINDRICKS.
huwelijks akte: van Hanne Alveringh Gansevoort Commandeur van Klooster
ter Apel als Bruidegom en Grietje Tams van Vlagtwedde als Bruid.
getuigen waren, Hinderik Alveringh,,Wubbe Alveringh,,Geert Alveringh,,
getuigen des Bruidegom,,en Albertijn Tams,,Jacob Tammes,,Jantje Tammes des
getuigen der Bruid dit alles op den.
26 July 1782

Bron: Recht Arch. Vlz 3 1733-1770 VLAGTWEDDE, gehuwd voor de kerk (2) op 34-jarige leeftijd op 14-06-1782 te Vlagtwedde met Geertje TAMMES, geboren op 03-02-1893, overleden op 28-12-1976 te Vlachtwedde op 83-jarige leeftijd. Hanne Alberts, Commandeur te Ter Apel en Tammes,Grietien, Van Vlagtwedde. 14 Juni 1782 te Ter Apel. Bron; Huwelijks klapper 1750-1811 boeknr 1.
   4.  Nanne HINDRICKS, gedoopt op 26-10-1747 te Vlagtwedde.


III.1    Hindrik Alberts ALVERINGH, Landbouwer, gedoopt op 05-09-1738 te Vlagtwedde, overleden op 06-06-1789 te Vlagtwedde op 50-jarige leeftijd. Hindrik Alberts Alvering: hij werd gedoopt op 05-09-1738,hij huwde in
06-05-1759 met Alcke Berents Leepe gedoopt in 11-10-1728 te Vlagtwedde
ze overlijd op 23-08-1803 te Vlagtwedde dochter van Berent Harms Leepe en
Wupcke Harms Sanders. ze kregen 6 kinderen Albertus gedoopt op 25-9-1738
hij overleed voor 21-10-1770, Wupke gedoopt op 18-06-1760 ze huwt te
Vlagtwedde op 06-10-1797 met Jan Willems Brouwer, Berend------>opvolger
gedoopt 15-1-1764, Wubbe gedoopt op 27-10-1765 hij huwt de eerste keer
te Vlagtwedde op 08-05-1801 met Rixte Roelfs Scholts. Zij tweede huwelijk
was op 28-06-1809 te onstwedde met Albertien Hindriks Knoop,
Derk gedoopt op 24-01-1768 hij overleed voor 05-04-1798, Albertus is gedoopt op 21-10-1770 hij huwt te Vlagtwedde op 29-04-1803 met Wendelke
Pieter Hilwering.

08-06-1759 Huwelijkscontract te Vlagtwedde tussen Hinderik Alberts alvering
en Alcke Berends Leepe, De grootouders Wubbe Alveringh en Anna Gansevoort
geven het bruidspaar het recht tot administratie en in gebruikneming van
al hun onroerende goederen. De scheiding van de ouderlijke boedel is als
volg, gecompareerd: Hindrik Alberts Alvering te Vlagtwedde ter eene en:
Wubbe Alberts Alvering te Vlagtwedde Alsmede Hanne Alberts Alvering te
Ter Apel ter andere zijde.
De 1e comparant als oudste zoon erft de boerenplaats en erve te Vlagtwedde
,door hemzelf bewoond en gebruikt;
Wubbe wordt uitgeboedeld met 1400 Car.gld.;
Hanne wordt uitgeboedeld met 1200 Car.gld.;

Bron: R.A.G Groningen D.T.B 1678-1744 Blz 45 kinderen uit dit huwelijk; allen gedoopt in Vlagtwedde. 25-05-1760 Albertus overleden voor 21-10-1770 18-06-1762 Wupke huwt te Vlagtwedde 06-10-1797 Jan Brouwer 15-01-1764 Berend --------->opvolger 27-10-1765 Wubbe huwt 1'x Vlagtwedde 08-05-1801 Rixte Roelfs Scholts,huwt 2'x Onstwedde 28-06-1809 Albertien Hindriks Knoop overl,voor 05-04-1798 24-01-1768 Derk overleden voor 05-04-1798
21-10-1770 Albertus huwt te Vlagtwedde 29-04-1803 Wendelke P Hilwering.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-05-1759 te Vlagtwedde, (huwelijk volgens huwelijkscontract) + voorwaarden:van Hendrik Alberts
Alvering als Bruidegom en Alke Berents als Bruid ter andere zijde.de
voorwaarden luiden als volgt,De Bruidegom neemt zijn Bruid op in zijn
(Camplaets) binnen den klockeslag van Vlagtwedde.en laat opnemen dat
mocht hij voor zijn Bruid te komen te overlijden dan krijgt zij
12 honderd gulden te betalen na het Oogsten. ook moet ze Grootvader
en Grootmoeder onderhouden en kost en klederen en verder levens
onderhoud.daar tegen belooft de Bruid bij hare Bruidegom in de boedel
te brengen. Goede Zondags en werkendags kleren,,3 gouden ringen,,1 streng
corollen met een gouden slot,,1 silver hengtmes,,1 paar silveren gespen,,
1 silveren vingerhoed,,1 Bijbel met silveren beslag,,17 kleine lakens
15 paar kussenburen, 11 grove lakens,3 tafellakens, 6 servetten,50 goede
hemden,1 nieuwe Collens onderbed, 4 nieuwe kussens met 1 Peule, 1 nieuwe
boomzijde boven bedde,,voorts belooft de Bruid zoveel van Moeders goet
in te brengen als op de rugge van de Huwelijks Brief getekent zal worden.
getuige lieden waren: van de Bruidegom zijde, de Bruidegom selfe,
Wubbe Alveringe als Grootvader, Anna Gansevoort als Grootmoeder
Geert Alvering als voogt, Jannes Alvering als Oom, Jan Boelens als Oom
Commandeur Gansevoort als oude Oom, Hinderik Boelens als neef, Aan der
Bruids zijde: de Bruid selfe Wupke Harnes als Moeder, Harm Berents als
broer, Eltje Lammertje als Suster, Alke Geerts als Nigte.
Dit alles zonder Jig of List Vlagtwedde.

Henrius Hommerckhuisen 8 Juni 1759

Bron: Recht Arch. Vlz 3 1733-1770 VLAGTWEDDE

Gehuwd voor de kerk op 06-05-1759 te Vlagtwedde, 6 May 1759 getrouwd te Vlagtwedde door Pastoor,Arenz Uden te Vlagtwedde
(betaalt)
Het gezin: Hindrik Alvering
en
Alke Bernts 10 dec 1763 aangenomen in de Kerk
geboren.
1760 25 May Albert
1762 18 Juny Wupke
1764 15 januari Berent
1765 27 Oktober Wubbe (schoolmeester)
?
1768 17 januari Derk
1770 21 Oktober Albertus met Alcke Berents LEEPE, 30 jaar oud, gedoopt op 11-10-1728 te Vlagtwedde, overleden op 23-08-1803 te Vlagtwedde op 74-jarige leeftijd, dochter van Berent Harms LEEPE en Wupcke Harms SANDERS. Hindrik en Berents, Alke, van Vlagtwedde 06 Mei 1759. Bron; Huwelijks klaper 1750-1811 boeknr 1.
Uit dit huwelijk:

   1.  Albertus Hindriks ALVERINGH (zie IV.1).
   2.  Wupke Hendriks ALVERINGH (zie IV.4).
   3.  Berend Hindriks ALVERING, landbouwer, gedoopt op 15-01-1764 te Vlagtwedde, overleden op 18-11-1851 om 02:00 uur te Vlagtwedde op 87-jarige leeftijd. Het overlijden van Berend Alvering werd aangegeven door Hindrik Tammes FLIK, oud 51 jaren, kleermaker te Vlagtwedde en Wilbinus LICH, oud 28 jaren, kantoorbediende te Vlagtwedde. Burgemeester:Berend Hendriks Alvering: hij werd gedoopt op 15-01-1764 te Vlagtwedde hij huwt te Vlagtwedde op29-04-1798 met Metje Heeres Hazelhof gedoopt op 22-05-1763 te Vlagtwedde overleden op 10-01-1819 te Vlagtwedde dochter van Heere Dercks Hazelhoff en Geertje Jans Hommes wed. van Berent Mennes Liefsting. Ze kregen geen kinderen. 05-04-1798 Gecompareerd: Berend Hindriks Alvering ter eene en Wubbe en Albertus Alvering ter andere zijde, beiden erfgenamen van wijlen Hinderik Alvering x Alke Berends te Vlagtwedde.Scheiding van de boedel als volgt: De 1e comparant erft de vaderlijke bezittingen;Uitgekeerd moet worden aan zijn broeders en zuster 2100 Car,gld.Na het overlijden van Berend Hendriks Alvering neemt kinderen; dit huwelijk bleef kinderloos. Berend Hindriks Alveringh: Waarnemend functie als Burgemeester officier van de burgelijkestaat der gemeente Vlagtwedde Kwartier Winschoten en der Provincie Groningen. zo als ik kon nagaan is Berend Hindriks Alveringh waarnemend Burgemeester geweest van 1 Juli tot eind Oktober 1837 in der Gemeente Vlagtwedde.
Ondertrouwd op 15-04-1798 te Vlagtwedde. Berend Hinderik Alvering van Vlagtwedde en Mettijn Heres Hazelhoff
weduwe van Berend Liefting van Weende, zijn gekondigt den 15 den
22 en den 29 april 1798. Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 10-05-1798 te Vlagtwedde. Huwelijks akte +voorwaarden: van Berend Hendriks Alvering als Bruidegom
en Mettijn Hero Hazelhof als Bruid en onder de navolgende voorwaarden,
1^Bruidegom en Bruid zijn wel tevreden met zodane goederen als bij elkander
brengen en op een apart verzegelt instrament worden beschreven en door den
Bruidegom vertekent.
2^De Bruidegom begiftigt zijne lieve Bruid,met de zomma vijftien hondert
karolieguldens,in gevalle hij voor zijne Bruid ongehoopt zonder lijfserven
natelaten, of die natelaten voor haar overlijdende mocht komen te versterven in gelijke gevallen begiftigt de deugdzame Bruid harem Bruidegom,met den kinderdeel:-in beide gevallen lijfstogt wijze,het hondert
met vier verrent.Edog zal deze begiftiging ophouden,bij alden de langstlevende in een tweede Huwelijk mochte treden.
3^De vrienden van Bruidegom zijde,bedelen de kinderen welke uit dit
Huwelijk mochten verwekt worden,met het regt van reprefentatie,in alle
zijden neven vallen,zodat zij de plaats hunner ouderen zullen vervangen.
terwijl de Conthorale het regt zig voortbehouden van nadere difpofitie
over hunne weder zijdsche goederen.
Dedigeslieden waren behalve den Bruidgom en Bruid, aan Bruidegoms zijde
desselfs moeder Alke Berends,,broeders, Wubbe Hindrik Alvering,,
Albertus hindriks Alvering,,swager Jan Willems Brouwer,,en vrouw zuster
der Bruidegom Wupke Hindriks Alvering,,Ooms Wubbe Alvering,,Hanne Alvering,
Gansevoort en vrouw Grietje Tams,,Harm Berends,,aan Bruids zijde der vader.
Hero Hazelhof,,moeder Geertijn Jans Homs,,zuster Harmina Hazelhof,,zuster
Leentje Hazelhof,,geadfilteerd door haar eheman Mr.H.Piccard broeder Derk
Hazelhof getuigen waren Albert Eltjer Kuiper en Nanne Alberts.

In Oorkonde der waarheid en voorts deze met mijns naams ondertekening
en aanhangenden zegel bekragtigt
Actum Vlagtwedde den 10 May 1798
Pastoor S. Begeman te Vlagtwedde

Bron: Recht Arch VLz 4 1771-1809 Vlagtwedde Dit huwelijk bleef kinderloos omstreeks 1840 werd de boerderij (op t"Alveringh) verkocht .............. 05-04-1798 Gecompareerd: Berend Hindriks Alvering ter eene en: Wubbe en Albertus Alvering ter andere zijde, beiden erfgenamen van wijlen,Hindrik Alvering en Alke Berends te Vlagtwedde. Scheiding van de boedel als volgt : # de 1e comparant erft de vaderlijke bezittingen; # uitgekeert moet worden aan zijn broeder en zuster 2100 Car.gld. Gehuwd voor de kerk op 29-04-1798 te Vlagtwedde met Mettijn Hero HAZELHOF, 34 jaar oud, gedoopt op 22-05-1763 te Vlagtwedde, overleden op 10-01-1819 te Vlagtwedde op 55-jarige leeftijd, dochter van Hero HAZELHOF en Geertje Jans HOMMES. Albertus Hindriks,van Vlagtwedde en Hazelhoff,Mettijn Heres, wed. van Berend Liefting van Weende. 15 April 1798. Bron; huwelijks klapper 1750-1811 boeknr 1.
   4.  Wubbe Hendriks ALVERINGH (zie IV.7).
   5.  Derk Hendriks ALVERINGH, gedoopt op 17-01-1768 te Vlagtwedde, overleden op 05-04-1798 op 30-jarige leeftijd, overlijdens datum klopt niet .........zoeken.

Kinderen:

   6.  Albertus Hindrik ALVERING, gedoopt op 21-10-1770 te Vlagtwedde, zoon van Alke BERENTS.


IV.1    Albertus Hindriks ALVERINGH, geboren op 25-05-1760 te Vlagtwedde, overleden op 10-08-1845 om 02:00 uur te Ellersingshuizen op 85-jarige leeftijd, deze verklaring geschiede op 11 Augustus des jaars 1845 dat is overleden Albertus Hindriks Alvering des s'nachts te twee uur te Ellersinghuizen oud 74 jaar geboren te Vlagtwedde ,zoon van Hindrik Alvering en Alke Berents,
Het overlijden werd aangegeven door Aike Geerts HEESJES, oud 39 jaren, landbouwer te Ellersingshuizen en Hendrik Jans BONEKAMP, oud 40 jaren, veldwachter te Vlagtwedde.Albertus Hindrik werd 77jaar oud (geen akte nr).
Ondertrouwd te Vlagtwedde. Huwelijks Akte: + voorwaarden tussen Albertus Hinderiks Alvering als
Bruidegom te Vlagtwedde en Wendelke Pieters Hilvering weduwe van Jan
Hindriks Mans te Veele onder Vlagtwedde als Bruid op navolgende voorwaarden
Bruidegom en Bruid Zijn wel tevreden met zodanige goederen als zij bij elkander brengen en zullen de goederen welke door den Bruid bij den Bruidegom worden in gebracht. deze Huwelijksbrief op een apart met Landszegel voorzien en worden beschreven en door den Bruidegom vertekent.
1^ is beraamd dat de goederen van Conthralen indien onverhoopt den eene
voor den andere mogte komen te overlijden of,indien zij kinderen mogten
verwekt hebben deze kwamen te overlijden. terug zullen keren na de zijde
van waar zij gekomen zijn. 2^De Bruidegom begiftigt zijn Bruid indien
hij onverhoopt voor haar zonder kinderen nalatende mogte versterven met
de somme van 800 guldens lijfstogtswijze op de zelfde wijze begiftigt den
Bruid haren Bruidegom met de somme van 400 guldens, indien zij onverhoopt
voor haren man mogte sterven zonder kinderen nalaten ingelijks lijftogtswijze edog deze begiftiging zal ophouden indien den langst levende
in een tweeden huwelijk mogte treden. kinderen uit dit huwelijk verwekt,
Zullen in alle erf en versterf in alle zijden neven vallen, het regt van
reprozentatie genieten,in de plaats hunner ouders vervangen .
In Oorkonde der waarheid,en tot nader vestenis is dit instument door
Bruidegom en Bruid benevens de aanwezende vrieden en getuigen ondertekent
en verder door mij Predikant door naamstekening en aanhanging van mijn
gewoon Zegel bekragtigt.

Albertus Hindriks Alveringh als Bruidegom.. Wendelke Pieter Hilwering als
Bruid.. Berent Hindriks Alveringh als broer van Bruidegom.. Wubbe Hindriks
Alveringh als broer van Bruidegom.. Wupke Hinderiks Alveringh zuster van
Bruidegom.. Jan willems als zwager van Bruidegom.. Mettijn heres Haselhoff
als aangetrouwde zuster.. Alke Berents als Moeder Bruidegom.. Hanne Alberts
Gansevoort Oom van Bruidegom.. Harm Berents als Oom Bruidegom dog niet
gecompareert.. Wupke Harms als Bruidegom Nigt.. en Jan Hommes als Bruidegoms neef.

Van Bruids zijde : Pieter Mans als Vader Bruids.. Gepke Harms als Bruids
Moeder.. Harm Pieter en Wupke Clasen echtelieden en Bruids Broeder en
aangetrouwden suster.Hindrik Pieters..Jan Pieters..Mans Pieters als Bruids
Broers Trijntje Geerts Grootmoeder van den Bruid.. Hindrik Harms en Bouwe
Egges Bruids Oom en Mooi.

Aldus gedaan te Veele Onder Vlagtwedde den 29 April 1803

N.Smith Predikant.
Bron: V.l.z Recht Arch 1771-1809 Vlagtwedde, gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 29-04-1803 te Vlagtwedde. Albertus Henderik Alvering jongeman van Vlagtwedde en Wendelke Pieters
Weduwe van Jan Hinderik Mans van Veele, zijn gekondigt den 27 maart
den 3 april en 30 april,alhier getrouwd den 29 april 1803. Echtgenote is Wendelke Pieters HILVERING. Albertus Hindriks, te Vlagtwedde en Pieters Wendelke,wed.van Jan Hindriks, thans wonende te Veele. 29 April 1803 Bron; Huwelijks klapper 1750-1811 boeknr 1.
Uit dit huwelijk:

   1.  Hindrik ALVERING, geboren op 23-01-1803 te Vlagtwedde, gedoopt op 29-01-1803 te Vlagtwedde.
   2.  Gepke ALVERING, geboren op 30-03-1805 te Vlagtwedde, gedoopt op 14-04-1805 te Vlagtwedde.
   3.  Pieter Albertus ALVERINGH (zie V.3).
   4.  Berendt Albertus ALVERINGH (zie V.5).


IV.4    Wupke Hendriks ALVERINGH, gedoopt op 18-06-1762 te Vlagtwedde, overleden op 25-03-1836 te Vlagtwedde op 73-jarige leeftijd.
Huwelijksakte + voorwaarden: tussen Jan Willems Brouwer als Bruidegom ter
ener zijde en de Deugdzame jonge dogter Wupke Hindrik Alvering als Bruid
ter andere zijde, onder de navolgende voorwaarden.
1^Bruidegom en Bruid zijn wel tevreden met zodane goederen als zij bij
elkaar brengen. Deze Huwelijks brief op een apart met Landszegel voorzien
en worden beschreven en door den Bruidegom vertekent.
2^De Bruidegom begiftigt zijne geliefde Bruid met de zomme een duizend
karoliguldens lijftogtswijze in gevalle de Bruidegom voor de Bruid zonder
lijfserven natelaten mocht komen te overlijden, in gelijke gevalle
begiftigt de Bruid haren Bruidegom met de zomme vijf hondert karoliguldens
insgelijks lijftogtswijze edog zal deze begifteging op houden,zo waneender
de langst levende in een tweede Huwelijk mochte treden.
3^ De Kinderen welke uit dit Huwelijk mochten verwekt worden zullen in
alle erf en versterf in alle zijden neven vallen het regt van reprozentatie
genieten,en de plaats hunner ouders vervangen.

In Oorkonde der waarheid, en tot nadere vestenis.is dit instument door
Bruidegom en Bruid benevens de aanwezende vrienden en getuigen ondertekent
en verder door mij Predikant door naamstekening en aanhanging van mijn
gewoon Zegel bekragtigt.

Jan Willems Brouwer-Wupke Hindrik Alvering-Gezijn Nannes moeder Bruidegom-
Engelbert Nannes oom- Klaas Engelbert neef-aan den Bruids zijde der zalve
moeder Alke Berents-oom Wubbe Albertus Alvering-en broeders Berend Hindriks
Alvering-Wubbe Hindriks Alvering-Albertus Hinderiks Alvering-getuigen
waren:Oltman Jans-Wilke Aikes Hesse,

In Oorkonde der waarheid en tot nadere met opgenoemde vrienden en getuigen
en mij Pastor eigenhandig was vertekent en is aanhangenden Zegel bekragtigt
te Vlagtwedde heden dato den 6 Oktober 1797
Pastor,Simon.H.A.Begeman Pastor te Vlagtwedde

Bron: Recht. Arch. V.L.z 4 1771-1809 Vlagtwedde

Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 06-10-1797 te Vlagtwedde met Jan Willems BROUWER.
Uit dit huwelijk:

   1.  Hindrik BROUWER, gedoopt op 29-07-1798 te Vlagtwedde.
   2.  Willem BROUWER, geboren op 02-11-1800 te Vlagtwedde, gedoopt op 09-11-1800 te Vlagtwedde.
   3.  Alke BROUWER, geboren op 12-07-1803 te Vlagtwedde, gedoopt op 16-07-1803 te Vlagtwedde.


IV.7    Wubbe Hendriks ALVERINGH, Landbouwer en Schoolmeester en waarnemend Burgemeester, gedoopt op 27-10-1765 te Vlagtwedde, overleden op 21-07-1812 te Vlagtwedde op 46-jarige leeftijd.
Wubbe Henderik Alvering jongeman van Vlagtwedde en Rixte Roelfs
jonge dogter van Ellersinghuizen,gem: Vlagtwedde, zijn gekondigt
den 12 den 19 en op den 26 april, getrouwd den 8 may 1801. Gehuwd (1) op 35-jarige leeftijd op 08-05-1801 te Vlagtwedde. Huwelijks Akte + voorwaarden: tussen Wubbe Hindriks Alvering van Vlagtwedde
als Buidegom ter ener en de deugdzame jonge dogter Rixte Roelfs van Ellerzingshuizen als Bruid ter andere zijde,onder de volgende voorwaarden.
1^Bruidegom en Bruid zijn wel te vreden met zodana goederen welke door de
Bruid bij den Bruidegom worden ingebracht.deze Huwelijks brief op een
apart met landszegel voorzien intrament worden befestigd en beschrefen
en door den Bruidegom vertekent.
2^Is beraamt,dat de goederen van Conthoralen,indien onverhoopt de ene
voor den andere mochte komen te overlijden,of indien zij kinderen
mochten verwekt hebben, dezen kwamen te overlijden terug zullen keren
na de zijde waar van daan zij gekomen zijn.
3^De Bruidegom begiftigt zijne lieve Bruid indien hij onverhoopt voor
en zonder kinderen nalaten mogte versterfen,met de zomme van vierhonder
karoligulden,indien zij ongehoopt voor haren man mogt sterven,zonder kinderen natelaten,insgelijks lijftogtwijze. edog zal deze begifteging
ophouden,indien de langstlevende in een tweede Huwelijk mogte treden.
4^Kinderen uit dit Huwelijk verwekt,zullen in alle erf en versterf en
alle zijden neven vallen het regt van Profentatie genieten en de plaats
hunner ouders vervangen.

Getuigen en Vrienden zijn aan Bruidegoms zijde,
Alke Berends moeder,,Oom H Ganzevoort en vrouw Grietien Tams,,Oom Harm
Berends,,Broeder Berend Alvering en vrouw Mettien Hazelhof,,Albertus
Alvering swager,,Jan Willems en vrouw Wupke Alvering. Aan Bruids zijde
der zelven vader Roelf Roelfsen en moeder Grietje Jans,,Oom Hendrik
Tholen en Harm Jans,,getuigen waren J.A.Lich en Jacob Tams

In Oorkonde der waarheid in voorts deze met mijn onderschrijfing en aanhangenden Zegel bekragtigt.
datum Vlagtwedde den 8 May 1801

Bron: Recht Arch. V.L.z 4 1771-1809 Vlagtwedde
, gehuwd voor de kerk op 08-05-1801 te Vlagtwedde met Rixte Roelfs (Rixte) ROELOFS, overleden op 27-09-1807 te Vlagtwedde. Wubbe Hendriks,van Vlagtwedde en Roelfs Rixte,van Ellersinghuizen 8 Mei 1801 Bron; Huwelijk klapper 1750-1811 boek nr 1.
Ondertrouwd (2) te Vlagtwedde, 28 Maij 1809 aangegeven Wubbe Alveringh wed,naar schoolmeester te Vlagtwedde en Albertien Knoop van Onstwedde den 4 Juni voor den 2 den18 Juni den 3 en den 30 Juni in het Huwelijk getreden.
Huwelijks Akte + voorwaarden: van Wubbe Hindriks Alveringh Schoolmeester
te Vlagtwedde en de Eerbare jonge Dogter Albertien Hindriks Knoop van
Onstwedde,op de navolgende voorwaarden:-
1^Bruidegom en Bruid verklaren onder presentatie van Eede beneden de twee
duizend guldens begoedigd;doch wel te vreden te zijn met zodane goederen
als bij elkander brengen zullen de goederen,welke door de Bruid bij den
Bruidegom worden in gebragt op den rugge van den Huwelijksbrief,of op
eenig ander behoorlijk gezegeld intrument onder guitantie of wederzijdzche
onder tekening en die van twee getuigen worden aangetekend.
2^Indien het mogte gebeuren dat de Bruidegom voor zijne Bruid Mogte koomen
te overlijden,Zo belooft hij aan dezelve een kindsdeel uit zijne natelatene
goederen lijfstochtswijze zoon vier procento T"Jaars.Insgelijks belooft den
Bruid,bij aldien deze voor haaren Bruidegom mogte koomen te overlijden,
aan dezelve eene somme van drie honderd guldens mede lijftochtswijze
zoon vier Procenta half jaarlijks.
3^Kind of Kinderen uit dit Huwelijk geboren worden den,zal of zullen
in alle erf en versterf mede representatie van het regt genieten.
Dedingslieden waren behalve Bruidegom en Bruid aanBruidegoms Zijde.
Broers, Berend Hinderik Alveringh en Albertus Hindrik Alveringh,,Zuster
Wupke Alveringh,,Jan Willems Brouwer zwager,,Wendelke Pieters behuwd
zuster,,Mettien Hero Hazelhof,,N,Gansevoort Oom,,Grietien Tammes behuwd
moey,,Jan Alberts Bontkes voormouder Bruidegoms minderjaarige Kinderen,,
Van Bruids zijde Hindrik Knoop vader,,Tammes Hindrik Knoop broeder,,Tjakien
H Knoop zuster,,Jacob Tammes Oom,,Antje Geerts Knoop moey.getuigen Hindrik
Geerts Knoop,,Wilke Hesse,,Jurrien Wilkes. Aldus gedaan te

Vlagtwedde 30 Juni 1809
Johannes Mulder Pastor te Vlagtwedde

Bron: Recht Arch VLz 4 1771-1809 VlagtweddeGehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 28-06-1809 te Onstwedde met Albertien Hindriks KNOOP. Wubbe Hindriks, schoolmeester. te Vlagtwedde en Knoop, Albertien Hindriks, van Onstwedde . 28 Juni 1809 te Vlagtwedde . om te trouwen....... Wubbe,wedn, schoolm.te Vlagtwedde en Knoop, Albertien, van Onstwedde 30 Juni 1809. Bron;Huwelijk klapper 1750-1811 boek nr 1.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  Hindrik Wubbes ALVERINGH, geboren op 24-01-1802 te Vlachtwedde, gedoopt op 31-01-1802 te Vlachtwedde, overleden op 21-04-1852 om 06:00 uur te Vlagtwedde op 50-jarige leeftijd. Het overlijden werd aangegeven door Hindrik Jans BONEKAMP, oud 47 jaren, veldwachter te Vlagtwedde en Wilbinus LICH, oud 24 jaren, kantoorbediende te Vlagtwedde.
   2.  Grietien Wubbe ALVERINGH, geboren op 17-11-1803 te Vlagtwedde, gedoopt op 20-11-1803 te Vlagtwedde.
   3.  Alke ALVERING, geboren op 02-03-1806 te Vlagtwedde, gedoopt op 30-03-1806 te Vlagtwedde, overleden op 08-12-1807 te Vlagtwedde op 1-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:

   4.  Jantien ALVERINGH, gedoopt op 25-03-1809 te Vlagtwedde.
   5.  Jantien Wubbes ALVERING, geboren op 25-01-1812 te Vlagtwedde, overleden op 28-03-1814 te Vlagtwedde op 2-jarige leeftijd.


V.3    Pieter Albertus ALVERINGH, landbouwer, geboren op 25-08-1806 te Vlagtwedde, gedoopt op 31-08-1806 te Vlagtwedde, overleden op 31-05-1868 om 20:00 uur te Vlagtwedde op 61-jarige leeftijd. Overlijdens akte: van Pieter Albertus Alveringh oud 61 jaar van beroep
landbouwer te Vlagtwedde en aldaar geboren.Zoon van Albertus Alveringh
en van Wendelke Hilwering beiden overleden echtgenoot van Naantke Derks
Hiddes zonderberoep en wonende te Vlagtwedde. Getuigen waren,
Anna Hommes oud 33jaar van beroep arbeider nabuur van de overledene en
Berend Nipper oud 56 jaar van beroep arbeider nabuur van de overledene
beiden wonende te Vlagtwedde. verklaarden dat op den 31 Mei 1868 des
avonds 8uur binnen deze gemeente en wel te Vlagtwedde is overleden
Pieter Albertus Alveringh.

Bron: R.A. Groningen.
Ondertrouwd op 16-08-1844 te Vlagtwedde, 25-03-1843 eerste Huwelijks afkondiging tussen Pieter Albertus Alveringh en Naantke Derks Hiddes te Vlagtwedde. Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 29-04-1843 te Vlagtwedde, op 29 April 1843 zijn in het Huwelijk getreden Pieter Albertus Alveringh oud 26 jaar van beroep dienstknegt te Wollinghuizen meerderjarige zoon van Albertus Alveringh landbouwer te Vlagtwedde en wijlen Wendelke Pieters Hilvering laatst gewoond hebben en overleden te Vlagtwedde,ter andere zijde Naantje Derks Hiddes oud 21 jaar dienstmeid wonende te Wollinghuizen (gem) Vlagtwedde meerder jarige dochter van Klaas Geerts Hiddes en moeder Jantien Berents Meendering landbouwers.De getuigen bij het Huwelijk waren Geert Mans Sanders,oud 46 jaren,van beroep timmerman te Vlagtwedde, Jan Jans Reints,oud 33 jaren,van beroep landbouwer te Vlagtwedde, Geert Heus Esdes,oud 31 jaren, van beroep veldwachter,te Vlagtwedde,en Hindrik Jans Bonekamp, oud 38 jaren van beroep veldwachter, te Vlachtwedde. geen akte nr. Bron; cassette V148 1843-1856 Vlagtwedde met Naantje Derks (Naantke) HIDDES, 24 jaar oud, dienstmeid, geboren op 04-10-1818 om 5.00 uur te Vlagtwedde, geboorte akte van: Naantje dochter van Derk Geerts Hiddes Landbouwer 32 jaar en Grietien Berents 38 jaar. geboren op Zondag den 4 der maand
Oktober des jaars 1818 des s'morgens om 5 uur.In het huis getekent No 69
te Vlagtwedde. Aan gegeven den 9 Oktober 1818 des Avonds om 6 uur.
Bron: R.A.Groningen.

Overleden op 01-07-1894 om 13:00 uur te Vlagtwedde op 75-jarige leeftijd. Het overlijden werd aangegeven door Johannes DIEDEMA, oud 65 jaren, schoenmaker te Vlagtwedde en Elzo REINTS, oud 44 jaren, postbode te Vlagtwedde. Dochter van Derk G. HIDDES en Jantien Berents MEENDERING.
Uit dit huwelijk:

   1.  Jantien ALVERINGH, geboren op 15-08-1844 om 01:00 uur te Ellersinghuizen, 16-08-1844 geboren te Ellersinghuizen (gem) Vlagtwedde Jantien dochter van Pieter Albertus Alveringh oud 32 jaar van beroep landgebruiker,echtgenote en Moeder Naantje Derks Hiddes,verklaarden dat op den 15 der Maand Augustus des jaars 1844 des s'nachts is geboren om 1uur te Ellersinghuizen Getuigen bij de geboorteaangifte waren Jan Jans REINTS, oud 34 jaren, landbouwer te Vlagtwedde en Hindrik Jans BONEKAMP, oud 39 jaren, veldwachter te Vlagtwedde. (geen akte nr).
   2.  Wendelke ALVERINGH, geboren op 25-04-1847 om 10:00 uur te Ellersinghuizen. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Jan Jans REINTS, oud 37 jaren, landbouwer te Vlagtwedde en Hindrik Jans BONEKAMP, oud 42 jaren, veldwachter te Vlagtwedde. Overleden op 09-12-1903 om 14:00 uur te Vlagtwedder Veldhuis op 56-jarige leeftijd. Overlijdensakte van Wendelke Alveringh, aangegeven op 09-12-1903 door Harm Bruining 39 jaar van beroep landbouwer en Jan Drewes 44 jaar van beroep arbeider beiden uit Vlagtwedde, verklaarden dat op 09-12-1903 des voormiddags om 2 uur is overleden op 56 jarige leeftijd te Vlagtwedder Veldhuis Gem Vlagtwedde, zoon van Pieter Albertus Alveringh en Naantje Derks Hiddes. (beiden overleden) Akte nr 122.
   3.  Albertje ALVERINGH (zie VI.4).
   4.  Albertus Pieter ALVERINGH (zie VI.5).
   5.  Albertus (Albertus) ALVERINGH, geboren op 02-02-1852 om 5.00 uur te Ellersinghuizen Gem Vlagtwedde, geboorte akte van: Albertus Alveringh zoon van Pieter Albertus Alveringh arbeider oud 44jaar wonende te Vlagtwedde en Naantke Derks Hiddes zonder beroep mede alhier wonende. getuigen waren,Wilbinus Licht oud 24 jaar van beroep kantoor bediende wonende te Vlagtwedde en Johannes Jonker oud 25jaar van beroep geen wonende te Winschoten, Zij verklaarden dat op den 2 der
maand Februari des jaars 1852 des s'morgens te 5 uur te Vlagtwedde
Albertus is geboren.
Bron: R.A.Groningen.
   6.  Dedde ALVERINGH, geboren op 12-03-1855 om 06:00 uur te Ellersinghuizen. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Hindrik Jans BONEKAMP, oud 50 jaren, ontvanger te Vlagtwedde en Johannes JONKER, oud 28 jaren, kantoorbediende te Vlagtwedde. Overleden op 24-06-1903 om 16:00 uur te Vlagtwedde op 48-jarige leeftijd. Overlijdensakte van Dedde Alveringh aangegeven op 25-06-1903 door Hanne Hommet 47 jaar van beroep koopman en Albert Hidding 31 jaar van beroep landbouwer verklaarden dat op 24-06-1903 des voormiddag te 4 uur is overleden op 48 jarige leeftijd te Vlagtwedde. zoon van Pieter Albertus Alveringh en Naantje Derks Hiddes. (beiden overleden) Akte nr 64.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-05-1881 te Vlagtwedde met Elze WAARSING.

Kinderen:

   7.  Wubke ALVERING, geboren op 29-08-1891 te Vlagtwedde, overleden op 07-12-1990 te Vlagtwedde op 99-jarige leeftijd. Na een kortstondige ziekte ging toch nog onverwacht van mij heen mijn zorgzame moeder. Wubke Alvering in de ouderdom van 99 jaar; weduwe van Elze Wubs H. Wubs 9511 AT Vlagtwedde, 7 december 1990 Wollinghuizerweg 165. Moeder is opgebaard in een van de rouwkamers van het gebouw 't Kruispunt" Dr.P. Rinsemastraat 4 te Vlagtwedde. De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 11 december op de algemene begraafplaats te Vlagtwedde. Vooraf zal een rouwdienst worden gehouden in voornoemd gebouw welke aanvangt om 13.30 uur.Belangstellenden worden verzocht om 13.15 uur aanwezig te zijn. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren. Dochter van Janna H. (Janna) MULDER.
Gehuwd met Elze WUBS, geboren op 20-08-1890, overleden op 05-11-1964 te Vlagtwedde op 74-jarige leeftijd.


V.5    Berendt Albertus ALVERINGH, landbouwer, geboren op 24-05-1810 te Vlagtwedde, gedoopt op 11-06-1810 te Vlagtwedde, overleden op 15-08-1905 om 13:00 uur te Ter Wisch op 95-jarige leeftijd. Het overlijden werd aangegeven door Henderikus LUTH, oud 64 jaren, landbouwer te Vlagtwedde en Jan HARBERS,oud 62 jaren, landbouwer te Vlagtwedde.
Gehuwd 00-05-1840 te Vlagtwedde met Geessien Klaassens SIEMS, 28-09-1840 geboren te Vlagtwedde Jantien dochter van Berendt Albertus Alveringh oud 29 jaar van beroep landbouwer,echtgenote Geessien Klaassens Siems,den 27 maart des jaars 1840 des s'morgens te zes uur te Vlagtwedde geboren. geen akte nr. Bron; G 102 1812-1842 cassette Vlagtwedde:.
Uit dit huwelijk:

   1.  Jantien ALVERINGH, geboren op 27-09-1840 om 06:00 uur te Vlagtwedde. Jantien Alvering 28 September 1840 geboren Jantien dochter van Berendt Albertus Alveringh oud 29 jaren van beroep landbouwer,moeder Gessien Klaassens Siems verklaarden dat op den 27 der maand September des jaars 1840 des s'morgens te zes uren te Vlagtwedde is geboren geen akte nr, overleden op 08-02-1915 om 18:00 uur te Weende op 74-jarige leeftijd. Overlijdens Akte van Jantien Alveringh, aangegeven op 09-02-1915 door Heinrich Pecht 47 jaar van beroep landbouwer en Aiko Timmer 45 jaar van beroep landbouwer beiden uit Weende Gem Vlagtwedde, verklaarden dat op 08-02-1915 des namiddags te zes uur is overleden op 74 jarige leeftijd te Weende . dochter van Berendt Albertus Alveringh en Geessien Klaassens Siemens. (beiden overleden) Bron: R.A.Groningen Akte nr 15.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 29-04-1867 te Vlagtwedde met Brune TWIEST.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 26-03-1879 te Vlagtwedde met Roelf OOSTERVELD.
   2.  Wendelke ALVERINGH, geboren op 03-11-1843 om 08:00 uur te Vlagtwedde, 04-11-1843 geboren te Vlagtwedde Wendelke dochter van Berendt Albertus Alveringh oud 32 jaar van beroep landbouwer,echtgenote Geessiens Klaassens Siems verklaart dat op den 3 den November des jaars 1843 te Vlagtwedde is geboren.Getuigen bij de geboorteaangifte waren Jan Jans REINTS, oud 36 jaren, landbouwer te Vlagtwedde en Hendrik Jans BONEKAMP, oud 38 jaren, veldwachter te Vlagtwedde. (geen akte nr).
Ondertrouwd op 10-04-1873 te Vlagtwedde, 10-der maand April des jaars 1873 den eerste Huwelijks aangifte tussen Berend Meems oud 40 jaar,beroep landbouwer wonende te Veenhuizen (gem) Onstwedde en van Wendelke Alveringh oud 29 jaar zonder beroep wonende te Vlagtwedde: (akte nr 10) op den Zondag den 22 der Maand April des jaars 1873 des s'middags te twaalf uur,hebben wij voor de deur van het Gemeentehuis voor de tweede maal afgekondigt Berend Meems oud 40 jaar zoon van Rutgert Berents Meems van beroep landbouwer en Antje Wubbes Rutgers overleden, ter andere zijde Wendelke Alveringh oud 29 jaar zonder beroep wonende te Vlagtwedde dochter van Berendt Albertus Alveringh van beroep landbouwer en van Geessien Klaassens Siems overleden wonende te Vlagtwedde. (geen akte nr'), gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-05-1873 te Vlagtwedde, op den eerste Mei 1873 zijn in het Huwelijk getreden Berend Meems oud 40 jaar en Wendelke Alveringh oud 29 jaar te Vlagtwedde (akte nr 11) met Berend MEEMS, geboren 00-00-1833.
   3.  Klaas ALVERINGH (zie VI.17).


VI.4    Albertje ALVERINGH, geboren op 21-03-1850 om 09:00 uur te Ellersinghuizen. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Hindrik Jans BONEKAMP, oud 45 jaren, veldwachter te Vlagtwedde en Luitje Klaassens GELLING, oud 33 jaren, timmerman te Vlagtwedde. Overleden op 20-03-1918 om 16:00 uur te Vlagtwedde op 67-jarige leeftijd. Overlijdens Akte van Albertje Alvering, aangegeven op 21-03-1918 door Hendrik Tammes 59 jaar van beroep landbouwer en Michael Volders 56 jaar van beroep landbouwer beiden uit Vlagtwedde, verklaarden dat op 20-03-1918 des namiddags te vier uur is overleden op 68 jarige leeftijd te Vlagtwedde. zoon van Pieter Albertus Alvering en Naantke Derks Hiddes.(beiden overleden Bron: R.A.Groningen Akte nr 27.
Ondertrouwd op 11-04-1875 te Vlagtwedde. Op zondag den elfden der maand April 1857 des s'middags te 12 uur zijn voor de eerste maal af gekondigd Klaas Klaar oud 33 jaar diensknegt van beroep wonende te Vlagtwedde. zoon van Jurrie Martinus Klaar wonende te Harpel (gem) Vlagtwedde en Albertien Klaassens Koers overleden,andere zijde Albertje Alveringh oud 25 jaar zonder beroep wonende te Vlagtwedde, dochter van Pieter Albertus Alveringh overleden en van Naantke Derks Hiddes van beroep landbouwers wonende te Vlagtwedde. (akte nr 25 ) Den 2'afkondiging op Zondag den 18 der Maand April 1875 tussen Klaas Klaar oud 33 jaar en Albertje Alveringh oud 25 jaar beiden wonenden te Vlagtwedde . (akte nr 30), gehuwd op 29-04-1287 te Vlagtwedde. Op den 29 April des jaars 1875 zijn in het Huwelijk getreden Klaas Klaar oud 33 jaar en Albertje Alvering oud 25 jaar te Vlagtwedde. (akte nr 15) met Klaas KLAAR, arbeider, geboren ca. 1842 te Veele, overleden op 04-07-1893 om 09:00 uur te Vlagtwedde. Het overlijden werd aangegeven door Derk MEIJER, oud 47 jaren, arbeider te Vlagtwedde en Elzo REINTS, oud 43 jaren, postbode te Vlagtwedde. Zoon van Jurrien Martinus KLAAR en Albertien Klaassens KOERS.
Uit dit huwelijk:

   1.  Naantke KLAAR, geboren op 16-09-1877 om 03.00 uur te Ellersingshuizen. Geboren een kind genaamd Naantke van het vrouwelijk geslagt den 16 September des jaars 1877 des voor middags te drie uren, te Ellersinghuizen vader Klaas Klaar van beroep arbeider en moeder diens echtgenoot Albertje Alvering beiden wonenden te Ellersinghuizen. (akte nr 116).
   2.  Dedde KLAAR, geboren op 20-06-1893 om 05:00 uur te Vlagtwedde. De geboorteaangifte werd gedaan door Hendrik TAMMES, oud 35 jaren, koopman te Vlagtwedde. Als getuigen waren aanwezig Harm Christiaan PALS, oud 43 jaren, veldwachter te Sellingen en Jannes KRIJTHE, oud 31 jaren, onderwijzer te Sellingen.


VI.5    Albertus Pieter ALVERINGH, landbouwer, geboren op 02-02-1852 om 05:00 uur te Ellersinghuizen. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Wilbinus LICH, oud 24 jaren, kantoorbediende te Vlagtwedde en Johannes JONKER, oud 25 jaren te Winschoten. Overleden op 27-03-1939 te Vlagtwedde op 87-jarige leeftijd. Albertus Pieter Alveringh is op 87 jarige leeftyd overleden.hy was sedert 27 november 1923 Weduwenaar van Janna H Mulder.
Albertus Pieter Alveringh en Janna Mulder
hebben gewoond aan de boertangerweg nr....(in het huis van Geert Kiel)
ze zijn begonnen met een varkens handel. vandaar zijn ze verhuist naar
de Wollinghuizerweg nr167.dat was landbouwgrond van Opa Alveringh.
hier bouwden ze een nieuwe Winkelhuis en begonnen ze met de verkoop
van zaden Opa was zaadcontroleur bij de weg.het grond tegenover het
Winkelhuis hoorde hier ook bij huisnr 165. ook zat Opa Alveringh in de
Gemeenteraad van Vlachtwedde,en ook was Opa voorzanger in de Hervormde
kerk.
deze gegevens werden mij tel: doorgegeven door
Betty Alvering 71 jaar s"avonds +_ 7 uur 10 April 1997.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-05-1879 te Vlagtwedde. Huwelijks akte van:Albertus Pieter Alveringh als Bruidegom en Janna Mulder als Bruid Albertus Alveringh 27 jaar landbouwer geb,te Vlagtwedde meerderjarige zoon van Pieter Albertus Alvering overleden en Naantke Derks Hiddes zonder beroep wonende te Vlagtwedde en ter andere zijde Janna Hans Mulder oud 25jaar van beroep naaister geboren te Vlagtwedde meerder jarige dochter van Hans Boelens Mulder van beroep landbouwer en Wupke Derks Hiddes
zonder beroep beiden wonende te Vlagtwedder-Velthuis gem: Vlagtwedde
Bron: R.A.Groningen. Echtgenote is Janna H. (Janna) MULDER, 25 jaar oud, geboren op 17-12-1853, overleden op 27-11-1923 te Vlagtwedde op 69-jarige leeftijd. De grafsteen op het Veler kerkhof is voorzien van een gedicht. Dit luidt als volgt:
Het Lichaam
Rust in't Graf
Bevrijd van
Moeite en Zorgen
en Slumert
in het Stof
tot aan den
Jongsten Morgen. Janna H Mulder overleed op 70 jarige leeftyd.
Begraven te Veler kerkhof Gem; Vlagtwedde.
Uit dit huwelijk:

   1.  Pieter (Paiter) ALVERINGH (zie VII.3).
   2.  Johannes ALVERINGH (zie VII.6).
   3.  Naantke ALVERINGH (zie VII.9).
   4.  Naantke (Nontke) ALVERING, geboren op 14-02-1886 te Vlagtwedde, overleden op 07-01-1964 te Vlagtwedde op 77-jarige leeftijd.
   5.  Wubbe ALVERING, geboren op 28-11-1888 om 11:00 uur te Vlagtwedde. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Roelof MULDER, oud 38 jaren, veldwachter te Vlagtwedde en Jan SCHOBER, oud 40 jaren, logementhouder te Vlagtwedde. Wubbe Alvering 29 November 1888 geboren te Vlagtwedde Wubbe zoon van Albertus Alveringh oud 36 jaren van beroep landbouwer,moeder Janna mulder verklaarden dat op den 28 November des jaars 1888 des voormiddags te elf uur is geboren akte nr 162, overleden op 17-07-1967 te Vlagtwedde op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd met Geertje TAMMES, geboren op 03-02-1893, overleden op 28-12-1976 te Vlachtwedde op 83-jarige leeftijd.
   6.  Wubbe ALVERINGH, geboren op 29-08-1891 om 21:00 uur te Vlagtwedde. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Albert TAMMINGA, oud 59 jaren te Vlagtwedde en Albert BIMA, oud 30 jaren, landbouwer te Vlagtwedde.
   7.  Berend Albertus ALVERINGH, landbouwer, geboren op 13-02-1895 om 07:00 uur te Vlagtwedde. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Jurjen de Grooth oud 47 jaren, logementhouder te Sellingen, en Derk Mein oud 27 jaren, arbeider te Vlagtwedde.Berend Alveringh geboren te Vlagtwedde zoon van Albertus Alveringh oud 43 jaren van beroep landbouwer,moeder Janna H Mulder verklaarden dat op den 13 der maand Februari 1895 des voormiddags te zeven uur is geboren. akte nr 35, overleden op 19-06-1967 op 72-jarige leeftijd. Albertus Alveringh was ten tijden van aangifte 43 jaar
.
Gehuwd met Alke RENGS, geboren op 01-11-1891, overleden op 25-06-1966 op 74-jarige leeftijd.


VI.17    Klaas ALVERINGH, landbouwer, geboren op 06-01-1849 om 02:00 uur te Vlagtwedde. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Mans Bodes MULDER, oud 30 jaren, landbouwer te Vlagtwedder Veldhuis (gem. Vlagtwedde) en Hindrik Jans BONEKAMP, oud 34 jaren, veldwachter te Vlagtwedde. Overleden op 03-02-1914 om 07:00 uur te Ter Apelkanaal op 65-jarige leeftijd. Overlijdensakte van Klaas Alveringh, aangegeven op 03-02-1914 door Hendrik Kort 32 jaar van beroep landbouwer en Hubertus Smit 37 jaar van beroep arbeider beiden uit Vlagtwedde. verklaarden dat op 03-02-1914 des voormiddags te 7 uur is overleden op 44 jarige leeftijd te ......... zoon van Berendt Albertus Alveringh en Geessien Klaassens Siems (beiden overleden) Akte nr 11.
Gehuwd met Geessien ZWAANS.
Uit dit huwelijk:

   1.  Grietje ALVERINGH, zonder beroep. Geboren op 08-12-1879 te Vlagtwedde, overleden op 27-02-1976 te Vlagtwedde op 96-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 21-05-1902 te Vlagtwedde. Getuigen bij het huwelijk waren Jarke LUTHER, oud 63 jaren, bode te Vlagtwedde, Niklaas DOORNBOS, oud 54 jaren, architect te Vlagtwedde, Roelof MULDER, oud 52 jaren, veldwachter te vlagtwedde en Harmens BRINK, oud 31 jaren, veldwachter te Vlagtwedde. Echtgenoot is Jan Jans TIMMER, 31 jaar oud, landbouwer, geboren op 28-03-1871, overleden op 10-05-1954 te Vlagtwedde op 83-jarige leeftijd, zoon van Jan TIMMER, landbouwer, en Mensien LUITJES.
Gehuwd (2) op 22-jarige leeftijd op 31-05-1902 te Vlagtwedde met Jan Jans TIMMER, 31 jaar oud, landbouwer, geboren op 28-03-1871, overleden op 10-05-1954 te Vlagtwedde op 83-jarige leeftijd, zoon van Jan TIMMER, landbouwer, en Mensien LUITJES.
Gehuwd (3) met Jan Jans TIMMER, landbouwer, geboren op 28-03-1871, overleden op 10-05-1954 te Vlagtwedde op 83-jarige leeftijd, zoon van Jan TIMMER, landbouwer, en Mensien LUITJES. Mensina Timmer; d.v. J.J.Timmer en van Grietje Alveringh.
   2.  Berend ALVERINGH, landbouwer, geboren ca. 1881, vermoedelijke geboorte datum 15-02-1898, overleden op 10-01-1930 om 18:00 uur te Ter Wisch. Het overlijden werd aangegeven door Harmannus STEENHUIS, oud 60 jaren, koopman te Ter Apel en Wijnholdes Albertus WIJNHOLDT, oud 36 jaren, klerk te Sellingen.
Gehuwd op 26-10-1907 te Vlagtwedde. Getuigen bij het huwelijk waren Jarke LUTH, oud 68 jaren, postbode te Vlagtwedde, Roelof MULDER, oud 57 jaren, veldwachter te Vlagtwedde, Jarke ENGELKES, oud 33 jaren, ontvanger te Vlagtwedde en Harm STOKER, oud 21 jaren, klerk te Vlagtwedde. Echtgenote is Geertje EEFSTING, geboren ca. 1883, dochter van Klaas EEFTING en Janna KUIPER, landbouwerse te Emmen.
   3.  Geessien ALVERINGH, geboren op 13-08-1886 om 07:00 uur te Ter Wisch. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Cornelius Karsien VAN OOSTEN, oud 38 jaren, klerk te Vlagtwedde en Roelf MULDER, oud 36 jaren, veldwachter te Vlagtwedde.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 03-11-1906 te Vlagtwedde. Getuigen bij het huwelijk waren Niklaas DOORNBOSCH, oud 58 jaren, architect te Vlagtwedde, Roelof MULDER, oud 56 jaren, veldwachter te Vlagtwedde, Lambert STOKER, oud 53 jaren te Vlagtwedde en Jarke BORGELD, oud 31 jaren, ontvanger te Vlagtwedde. Echtgenoot is Derk KLIPHUIS, arbeider, geboren ca. 1885 te Odoorn, zoon van Rigte KLIPHUIS, landbouwer, en Sjoukje SLAGTER.


VII.3    Pieter (Paiter) ALVERINGH, Gemeentewegwerker tevens Onbezoldigde Veldwachter, geboren op 23-07-1879 om 19:00 uur te Vlagtwedde, geboorte akte van: Pieter Alveringh zoon van Albertus Pieter Alveringh van beroep landbouwer oud 26 jaar wonende te Vlagtwedde en moeder Janna Mulder zonder beroep. deze aangifte geschiede in tegenwoordigheid van,
Cornelius Karsien van Oosten oud 31 jaar van beroep klerk en van,
Jan Schober oud 30 jaar van beroep logementhouder beiden wonende te
Vlagtwedde verklaarden dat op den 23 July des jaars 1879 des namiddags
te 19 00 uur te Vlagtwedde is geboren Pieter Alveringh.

Bron: R.A.Groningen.
Hij is gehuwd op 09-09-1905 met Zwaantje Potze te Vlagtwedde Aktenr;118 Bron; Uithuizen t/m Vlagtwedde T 1903-1912 huw boeknr;460
, overleden op 01-12-1939 om 16.30 uur te Laude gem:Vlagtwedde op 60-jarige leeftijd. Hedennamiddag werd plotseling van ons weggenomen, in den ouderdom van ruim 60 jaar, onze geliefde Man, Vader, Behuwd-en Grootvader. de heer P. Alveringh in leven wegwerker bij de gemeente Vlagtwedde. Laude, 1 Dec. 1939. Uit aller naam: Wed. P. Alveringh Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen
Zij, die den overledene de laatste eer willen bewijzen, worden a.s Dinsdag 1 uur aan het sterfhuis verwacht. Begraven op 06-12-1939 te Sellingen gem: Vlagtwedde. Pieter Alveringh:Werd geboren den 23-7-1879 te Vlagtwedde
Huwelijks akte van: Pieter Alveringh oud 26 Jaar van beroep arbeider geboren en wonende te Vlagtwedde meerderjarige zoon van Albertus Alveringh
van beroep landbouwer en van Janna Mulder zonder beroep beiden wonende
te Vlagtwedde en Zwaantje Potze oud 25 Jaar van beroep dienstmeid geboren
en wonende te Vlagtwedde meerderejarige dochter van Willem Potze van beroep
arbeider en van Janna Sikkens zonder beroep beiden wonende te Vlagtwedde
1e afkondiging 29 Augustus, den 2e afkondiging den 3 September en
getrouwd den 9 September 1905 te Vlagtwedde. Getuige waren:
Niclaas Doornbos 59 jaar oud van beroep arciteckt.
Roelof Mulder 55 jaar oud van beroep veldwachter.
Jurjen de Groot 57 jaar oud van beroep logementhouder en.
Thinotheus Possker 35 jaar oud van beroep timmerman. allen wonende te
Vlagtwedde.
Bron: R.A.Groningen.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 09-09-1905 te Vlagtwedde, belangrijk Familie - Register Gemeente Vlagtwedde Provincie Groningen Op den 9 September 1905 is het huwelijk voltrokken tusschen; Pieter Alveringh geboren te Vlagtwedde den 23 Juli 1879 zoon van Albertus Alveringh en van Janna Mulder en Zwaantje Potze geboren te Vlagtwedde den 23 Maart 1880 dochter van Willem Potze en van Janna Sikkens /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Kinderen uit dit Huwelijk Geboren. Voornamen Geboren Overleden
1 Albertus Vlagtwedde 2 November 1905 Scheveningen 2 Janna Vlagtwedde 2 September1907 Vlagtwedde 20 juli 1909 3 Janna Vlagtwedde 29 October 1909 4 Jantina Vlagtwedde 24 April 1912 Hilversum 5 Willem Vlagtwedde 2 Augustus 1918 Noordbroek ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Aantekeningen. van de hiervoren vermelde echtgenooten is de man overleden; te Vlagtwedde den 1 December 1939 de vrouw overleden; te Vlagtwedde den 10 November 1918

Getuigen bij het huwelijk waren Nicklaas DOORNBOS, oud 59 jaren, architect te Vlagtwedde (nabuur), Roelf MULDER, oud 55 jaren, veldwachter te Vlagtwedde, Jurjen DE GROOT, oud 57 jaren, logementhouder te Vlagtwedde en Wilhematheus POTKER, oud 35 jaren, timmerman te Vlagtwedde. Echtgenote is Zwaantje POTZE, 25 jaar oud, huisvrouw, geboren op 23-03-1880 te Sellingen, geboorte akte ;van Zwaantje Potze dochter van Willem Potze en moeder
diens echtgenote Janna Sikkens bijden van beroep arbeiders en wonende
te Sellingen. deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van,
Cornelius Karsien van Oosten oud 31 jaar van beroep klerk en
Jan Schober oud 31 jaar van beroep logementhouder beiden wonende te
Vlagtwedde verklaarden dat op den 23 maart 1880 des voormiddags te 1uur
te Sellingen is geboren Zwaantje Potze.

Bron: R.A.Groningen. Overleden op 10-11-1918 te Sellingen op 38-jarige leeftijd, dochter van Willem (Willem) POTZE, arbeider, en Janna SIKKENS, zonder. Op Zondag 21 Februari 1999 omstreeks 4 uur heb ik Pieter Alveringh met mijn tante Janna Molenkamp Alveringh een gesprek gehad over het wel en wee van haar Familie vader en moeder Pieter Alveringh en Zwaantje Potze en later Janna Wijnholds, ook kwamen haar broers en zusters ter sprake.het gesprek begon gelijk na het huwelijk van Pieter Alveringh en Zwaantje Potze ze trouwden op ....................te Vlagtwedde . ze gingen in Vlagtwedde in het Molenhuis die stond( waar nu de openbare school staat), in de schoolstraat wonen, hier werd op........... Bertus en....... Janna geboren ook is Janna hier overleden ze is overleden op........aan brandwonden die ze was opgelopen door zich te verbranden in een pot met hete soep.een half jaar na deze drama werd er weer een meisje geboren..Janna, Vader Pieter werd toen. Gemeente wegwerker bij de gemeente Vlagtwedde,dit werd hem mede mogelijk gemaakt door zijn vader Albertus Pieter Alveringh,deze zat namelijk voor de liberalen in de raad van Vlagtwedde.in Mei 1910 gingen ze verhuizen naar Ter Apel tijdelijk wegens woning gebrek in het t'jakenshuis, daar kwamen normaal arme mensen in maar door woning gebrek moest men hier ongeveer een half jaar wonen,in deze half jaar werd janna gedoopt in de Kloosterkerk te Ter Apel.van uit Ter Apel ging men wonen in Ter Haar het huis naast de standerd Molen dit was een dubbel huis aan de ander kant woonde de familie Ter Haar.de familie Ludden woonden op de Molen. in dit huis is Tine geborenen wel op...........ook zij is gedoopt in de Kloosterkerk te Ter Apel,in 1913 werd er verhuist naar Laude.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 09-09-1905 te Gemeente: Vlagtwedde met Janna (opeo Laude) WIJNHOLDS, 15 jaar oud, geboren op 14-12-1889 om 15.00 uur te Wessingtange Gem. Vlagtwedde. Geboorte akte van. Janna Wijnholds dochter van Jan Wijnholds 28 jaar oud
van beroep arbeider wonende te Wessingtange en Hinderkien Alting zonder
beroep deze verklaring geschiede in tegenwoordigheid van .
Roelof Mulder oud 39 jaar van beroep veldwachter en
Albert Stubbes oud 24 jaar van beroep secretaris beiden wonende te
Vlagtwedde verklaarden dat op den 14 der maand december des jares 1889
des namiddags te 3 uur te Wessingtange Gem,Vlagtwedde is geboren Janna Wijnholds.

Bron: R.A.Groningen. Overleden op 22-01-1964 om 6.00 uur te Laude gem: Vlagtwedde op 74-jarige leeftijd, begraven op 15-11-1978 te Sellingen gem: Vlagtwedde. Janna Wijnholds werd geboren te Wessingtange op 14 december 1889 ze had nog een broer Rikus geboren op 14 juni 1892 te Wessingtange en een zus Annechina geboren op 13 november 1895 te Wessingtange, dochter van Jan WIJNHOLDS, arbeider, en Hinderkien ALTING.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  Albertus (Bertus) ALVERINGH (zie VIII.1).
   2.  Janna ALVERINGH, geboren op 02-09-1907 te Vlagtwedde, overleden op 20-07-1909 om 08:00 uur te Vlagtwedde op 1-jarige leeftijd. Overlijdensakte van Janna Alveringh, aangegeven op 21-07-1909 door Albert Hidding.30 jaar van beroep landbouwer en Bonno Bonnes 29 jaar van beroep landbouwer beiden uit Vlagtwedde, verklaarden dat op 20-07-1909 te Vlagtwedde in de leeftijd van 22 maanden . dochter van Pieter Alveringh en Zwaantje Potze. Akte nr 63 Janna Alveringh is door brand wonden, die ze op liep door in een pan met soep te vallen overleden.
   3.  Janna (Jannie) ALVERINGH, geboren op 29-10-1909 te Vlagtwedde.
   4.  Jantina (Tine) ALVERINGH, geboren op 24-04-1912 te Vlagtwedde. Trouwboekje;, overleden op 06-08-1980 te Hilversum Prof.Donderstr 11 op 68-jarige leeftijd, begraven op 10-08-1980 te Hilversum R.K Noorderbegraafplaats.
   5.  Willem (Willem) ALVERINGH (zie VIII.6).

Uit het tweede huwelijk:

   6.  Hendrik ALVERINGH, geboren 00-00-1924, overleden op 13-11-1971 te Zuidlaren, begraven op 17-11-1971 te Sellingen.


VII.6    Johannes ALVERINGH, zonder beroep, geboren op 10-06-1883 om 18:00 uur te Vlagtwedde. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Cornelius Karsien VAN OOSTEN, oud 34 jaren, klerk te Vlagtwedde en Roelof MULDER, oud 33 jaren, veldwachter te Vlagtwedde. Overleden op 03-12-1949 te Sellingen op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-06-1909 te Vlagtwedde. Getuigen bij het huwelijk waren Jarke BUTHER, oud 70 jaren te Vlagtwedde, Roelf MULDER, oud 59 jaren, veldwachter te Vlagtwedde, Jarke ENGELKES, oud 44 jaren, ontvanger te Vlagtwedde en harm STOKER, oud 22 jaren, klerk te Vlagtwedde. Echtgenote is Maria BERGMAN, zonder beroep. Geboren ca. 1890, dochter van Hindrik Wilhelm BERGMAN, caféhouder te Jipsinghuizen, en Zwaantje SCHUT.
Uit dit huwelijk:

   1.  Jantien Wubbes ALVERINGH, geboren op 23-01-1812 te Vlagtwedde.
   2.  Albertus ALVERINGH, geboren op 19-12-1909, overleden op 23-10-1948 op 38-jarige leeftijd.


VII.9    Naantke ALVERINGH, geboren op 14-02-1886 om 04:00 uur te Vlagtwedde. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Cornelius Karsien VAN OOSTEN, oud 36 jaren, klerk te Vlagtwedde en Roelof MULDER, oud 35 jaren, veldwachter te Vlagtwedde. Overleden op 07-01-1964 te Vlagtwedde op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 07-11-1902 te Vlagtwedde. Getuigen bij het huwelijk waren Jarke LUTHER, oud 63 jaren, bode te vlagtwedde, Niklaas DOORNBOS, oud 54 jaren, architect te Vlagtwedde, Roelof MULDER, oud 52 jaren, veldwachter te Vlagtwedde en Harmen BRINK, oud 31 jaren, veldwachter te Vlagtwedde. Echtgenoot is Albert DRAATJER, 23 jaar oud, zonder beroep. Geboren op 28-12-1878, overleden op 06-04-1934 op 55-jarige leeftijd, zoon van Aaldrik DRAATJER en Marchien MULDER, zonder beroep. Aaldrik Draatje ; zoon van Albert Draatjer en van Naantke Alvering.
Uit dit huwelijk:

   1.  Albertus DRAADJER, overleden op 20-04-1913 te Vlagtwedde. Overlijdensakte van Albertus Draadjer, aangegeven op 21-14-1913 door Berend Hazeberg 50 jaar van beroep aannemer en Jacob Timmer 32 jaar van beroep Commisconneer. verklaarden dat op 20-04-1913 op de leeftijd van 2 maanden te Vlagtwedde is overleden, zoon van, Albert Draadjer arbeider en Naantke Alvering zonder beroep, wonenden te Vlagtwedde. Akte nr 55.


VIII.1    Albertus (Bertus) ALVERINGH, paarde trainer te Duindicht Scheveningen, geboren op 29-11-1905 te Vlagtwedde. Trouwboekje;, overleden op 03-04-2001 te Scheveningen Bosschestraat 150 2587 HJ Den Haag op 95-jarige leeftijd. De crematiepleechtigheid zal plaatshebben in de kleine aula van crematorium Ockenburgh,Ockenburghstraat 21 Den Haag/ zaterdag 7 april om 15.00 uur.
Gehuwd met Franziska Gertrud van EWIJK, huisvrouw, geboren 00-00-1908, overleden op 06-07-1986 te Scheveningen. Bedroefd geven wij kennis dat op 6 juli 1986 onverwacht van ons is heengegaan, onze lieve vrouw, moeder, grootmoeder en overgrootmoeder Franziska Gertrud Alveringh-van Ewijk in de leeftijd van 78 jaar. A alveringh G.J.Alveringh P.A.Alveringh R.Alveringh- van Dijk Natasja en Herman Michael Tamara Igor Bosschestraat 150 2587 HG Scheveningen De crematie heeft plaats in het Crematorium ,Ockenburg",Ockenburgstraat 21 te ,s-Gravenhage-Loosduinen, woensdag 9 juli om 11.45 uur. Na de crematie gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.
Gecremeerd op 06-07-1986 te ,Ockenburgh" ,s-Gravenhage- Loosduinen.
Uit dit huwelijk:

   1.  Pieter Albertus (Pieter) ALVERINGH, bootsman.


VIII.6    Willem (Willem) ALVERINGH, chauffeur in de wegenbouw, geboren op 02-08-1918 te Vlagtwedde. Trouwboekje;, gedoopt (NED.L hervormd) op 14-03-1920 te Sellingen gem:Vlagtwedde, overleden 00-00-1983 om 1630 uur te Westersingel 47 Noordbroek, gecremeerd te ,selwerderhof" Groningen. Willem Alveringh
Gehuwd 3.1.1948 met Antje (Antje) BODDE, huisvrouw, geboren op 28-09-1923 te Bourtange, dochter van Johannes (Jans) BODDE, loswerkman, en Wubbina Henderika (Bienne) BOEREMA, huisvrouw.
Uit dit huwelijk:

   1.  Henk (henk) ALVERINGH, kraanmachenist, geboren op 09-10-1942.
Gehuwd.
   2.  Pieter (Pieter) ALVERINGH (Paiter), machinebankwerker, geboren op 10-06-1948 om 6.00 uur te nienoordstreek 5 Veelerveen Gem:Bellingwolde, gedoopt op 08-05-1949 te Veelerveen gem Vlagtwedde, gedoopt door A.C Colenbrander hallo ik ben pieter ben geboren op 10 juni 1948 om 6 uur s'morgens te Veelerveen gem Vlagtwedde zoon van Willem Alveringh en Antje Bodde Ondertrouwd 19.10.1973 te Zuidbroek, gehuwd 14.12.1973 te Zuidbroek Gem Oosterbroek (getuige(n): W.Alveringh vader bruidegom.G.Frikken vader bruid. R.Bron.vriend) met Hillechien (Hilly) FRIKKEN, geboren op 03-07-1947 te Noordbroek, dochter van Geerd (Geerd) FRIKKEN en Aaltje DIJKGAT.